Welkom Captain Crisis!

Als zorginstelling bent u verantwoordelijke voor uw bewoners, cliënten of patiënten. Onder alle omstandigheden. Dat betekent dat u zich moet voorbereiden op calamiteiten. Zowel voor de acute fase als daarna. Wat doet u bijvoorbeeld als u uw gebouw onbruikbaar wordt door noodweer? Of er is een langdurige stroomuitval waardoor de zorg aan patienten erg bemoeilijkt wordt?

Er is geen superheld, die u te hulp schiet als het mis gaat. U bent voor uw eigen organisatie zelf ‘Captain Crisis’. Op deze site vindt u de informatie die u nodig heeft om deze rol in te vullen.

Wie zijn wij?

Wij zijn de GHOR: een organisatie die de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises aanstuurt en coördineert. In de voorbereiding creeëren wij de randvoorwaarden voor zorginstellingen om goede zorg te leveren onder alle omstandigheden. Bij calamiteiten zijn wij uw aanspreekpunt in het geval er ernstige knelpunten zijn die de continuïteit van de zorg in gevaar brengen. Wij werken in zowel de voorbereiding als bij calamiteiten samen met diverse zorginstellingen én met brandweer, politie en gemeenten.

Wat vindt u op deze website?

Deze website heeft een openbaar en gesloten gedeelte. In het openbare gedeelte vindt u informatie over zorgcontinuïteit; denk aan plannen, oefenformats en instructies. In het besloten gedeelte vindt u verslagen van netwerkbijeenkomsten. En hier staat hoe u ons kunt bereiken tijdens een calamiteit.

next