Nieuws

Crisiskaart en hulpkaart uitgereikt tijdens NetWerksessie In korte tijd voorbereid

De crisiskaart en de hulpkaart voor ouderen is uitgereikt aan de deelnemers van de NetWerksessie in korte tijd voorbereid.

Op de crisiskaart zie je in een oogopslag wat een crisisteam (=vaak het managementteam van een organisatie) doet bij een crisis, zoals een brand of een langdurige stroomuitval. Zo’n crisis is een bedreiging voor de zorgcontinuïteit in je organisatie. Op de voorzijde van de kaart staat de algemene werkwijze voor het crisisteam en op de achterzijde staan tips wat te doen bij bedreigingen voor de zorgcontinuïteit.

De hulpkaart is gemaakt voor thuiswonende ouderen. Als er een calamiteit is en de oudere moet snel uit zijn woning of appartement kun je hem gebruiken. Hierop staan bijvoorbeeld belangrijke contactgegevens en tips wat te doen.

Beide kaarten dragen bij aan een goede voorbereiding op crisis. Hieronder staan de twee kaarten.

Crisiskaart online

Hulpkaart online

Telefonische bereikbaarheidsoefening zorg/GHOR

In de week van 3 t/m 7 december organiseert GHOR Veiligheidsregio IJsselland de bereikbaarheidsoefening OLAF. GHOR IJsselland test dan de bereikbaarheid van zorginstellingen in de regio.

Deze bereikbaarheidsoefening bestaat uit twee onderdelen:

  • Een laagdrempelige basisoefening: een beloefening waarin telefonisch contact wordt gezocht met je zorginstelling (automatische deelname)
  • Optioneel: De mogelijkheid om het crisisteam van je organisatie te beoefenen (aanmelden voor deelname uiterlijk 19 november)

Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde uitnodiging en op de projectsite.

Uitnodiging bereikbaarheidsoefening OLAF