Crisiskaart en hulpkaart uitgereikt tijdens NetWerksessie In korte tijd voorbereid

De crisiskaart en de hulpkaart voor ouderen is uitgereikt aan de deelnemers van de NetWerksessie in korte tijd voorbereid.

Op de crisiskaart zie je in een oogopslag wat een crisisteam (=vaak het managementteam van een organisatie) doet bij een crisis, zoals een brand of een langdurige stroomuitval. Zo’n crisis is een bedreiging voor de zorgcontinuïteit in je organisatie. Op de voorzijde van de kaart staat de algemene werkwijze voor het crisisteam en op de achterzijde staan tips wat te doen bij bedreigingen voor de zorgcontinuïteit.

De hulpkaart is gemaakt voor thuiswonende ouderen. Als er een calamiteit is en de oudere moet snel uit zijn woning of appartement kun je hem gebruiken. Hierop staan bijvoorbeeld belangrijke contactgegevens en tips wat te doen.

Beide kaarten dragen bij aan een goede voorbereiding op crisis. Hieronder staan de twee kaarten.

Crisiskaart online

Hulpkaart online